Satisfacció parcial per l’aprovació del RDL per la transició energètica


  • La Ministra Rivera ha expressat la voluntat del Govern de restablir la CNMC com l’autoritat competent per fixar les tarifes de distribució de l’electricitat i retornar-li les competències, durant la sessió de tràmit i votació del RDL 15/2018.

  • Les entitats que formem part de la Plataforma kV25 ens vam dirigir als diputats i diputades catalans al Congrés per exigir que s’esmenés el text del RDL abans de ser sotmès a votació, per tal de corregir el greuge comparatiu originat per l’anterior Govern a les indústries catalanes en alta tensió.

El passat dijous 18 d'octubre, va tenir lloc la sessió de debat i aprovació final del Reial Decret Llei 15/2018 de mesures urgents per la transició energètica i la protecció dels consumidors al Congrés dels Diputats. Des del nostre punt de vista, el text del RD en el seu conjunt és positiu, obre noves vies de generació elèctrica renovable, inclou mesures per afavorir l’autoconsum i també liberalitza la recàrrega de vehicles elèctrics. Tanmateix el redactat proposa un nou canvi de tarifes d’alta tensió que, sense cap mena de criteri tècnic, deixa en desavantatge competitiva 4.450 empreses a Espanya, 3.277 d’elles ubicades a Catalunya i la resta, principalment entre Aragó i Extremadura.


Diferents organitzacions empresarials catalanes van demanar a la Ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Rivera, i als diputats catalans amb representació parlamentària que es pogués corregir l’aplicació del canvi de tarifa elèctrica durant el tràmit parlamentari abans que s’efectués la votació del dijous passat.


Les organitzacions que formen part de la Plataforma Kv25 recorden que el canvi de tarifes d’alta tensió que converteix la 6.1b (consumidors connectats entre 30 i 36kV) en Tarifa 6.2 suposa un sobre cost de 300M d’euros anuals a aquestes 3.277 empreses catalanes que estan connectades a 25KV.


Durat la sessió de debat i votació, la Ministra Rivera va reconèixer el greuge existent en el cas del canvi tarifari i ha expressat la voluntat del Govern actual de retornar les competències per la fixació de tarifes de distribució elèctrica a la CNMC, com a autoritat competent per fer-ho.


Les organitzacions empresarials catalanes que treballem des de fa dos anys per evitar la repercussió del greuge del canvi tarifari hem rebut amb certa satisfacció la voluntat del Govern expressada per la Ministra Rivera tot i que esperavem que el text del RD 15/2018 hagués incorporat la modificació per escrit abans de la seva aprovació al Congrés. A partir d’ara, farem un seguiment directe del tràmit parlamentari d’aquesta llei per tal que es pugui corregir el canvi tarifari en alta tensió que sol·liciten.

Adhereix-te

Omple el formulari!

Necessitem el suport d'empreses com la teva per aconseguir que les xarxes elèctriques de 25kV quedin enquadrades en la Tarifa 6.2.

Subscriu-te al bloc

  • Twitter Basic Square