La transferència de 40M d’euros a la CNMC dins els Plans Generals de l’Estat de 2018 demostra l’exis


Les organitzacions empresarials mantenen davant de Brussel·les que no existeix cap justificació tècnica i de seguiment de la metodologia establerta per determinar l’estructura dels peatges elèctrics, sinó que correspon a criteris polítics. I la darrera prova està fonamentada en els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2018.


  • El mes de novembre de 2017 organitzacions empresarials catalanes van interposar de forma conjunta una denúncia per Ajudes d'Estat, a instàncies europees, en relació a l'actuació del Govern d'Espanya en l'estructura tarifària de peatges d'accés a les xarxes elèctriques en alta tensió.

  • El mes de maig de 2018 les entitats van demanar incorporar a la investigació per la causa, la denúncia que la CNMC va interposar al Govern espanyol davant del Tribunal Suprem per vulneració de competències en la fixació dels preus de peatge a finals de 2017 que beneficia principalment empreses ubicades al País Basc.


Les organitzacions empresarials impulsores de la Plataforma kV25 s’han tornar a dirigir a la Direcció General de la Competència de la Comissió Europea per demanar incloure en l’expedient d’investigació el fet que als pressupostos de l’Estat per 2018, aprovats pel Congrés i pendents de ratificar pel Senat, s’ha previst una partida que consisteix en:


  • Una transferència a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para compensar la reducción de ingresos en el sistema eléctrico consecuencia de la eliminación del Peaje 6.1.b., el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital transferirà a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Crédito por importe de 40.000 miles de € de la partida 20.18.000X.736.

Les empreses incloses en el peatge 6.1.b, son majoritàriament basques, que s’han vist beneficiades directament per la reducció de les tarifes que se’ls estava aplicant.


Les entitats consideren que l’assignació d’aquesta partida per compensar la reducció d’ingressos que suposarà la mesura de reduir el cost del peatge 6.1.b evidencia clarament l’ajuda d’Estat.
Una Ajuda Estatal Selectiva


Així doncs, es produeix una discriminació entre les empreses segons qual sigui la tensió d'accés, i aquesta discriminació és per territoris. La discriminació tarifària afavoreix a empreses acollides a la tarifa 6.1B amb subministrament elèctric superior a 30 kV i inferior a 36kV, creant una major diferència amb els subministraments contractats a la tarifa 6.1A amb tensió de subministrament inferior a 30 kV i potencia contractada major de 450 kV.


Les empreses no tenen la possibilitat d'escollir la tarifa, ja que això depèn de la tensió de la xarxa de distribució que hagi instal·lada a la zona on se situen. La decisió sobre el tipus de xarxa de cada zona la va adoptar l'empresa elèctrica que operava a la zona i que va ser la responsable de construir aquesta infraestructura. Així doncs, a Espanya conviuen diversos tipus de xarxa segons la part del territori.
Noves consideracions en el mes de maig de 2018 que s’afegeixen a l’expedient de la demanda.


A resposta de les primeres consideracions de la Direcció General de Competència de la Comissió Europea, les entitats i organitzacions empresarials van remetre, el mes de maig d’enguany, un segon document de consideracions basat en els informes desfavorables de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) relatius a les successives modificacions de tarifes elèctriques. Aquests informes reforcen i fonamenten les tesis establertes per les organitzacions en la seva denúncia que afirmen que la discriminació entre els trams de tensió entre 1kV a 30kV i 30kV a 36kV no està justificada per motius tècnics, sinó que respon a la decisió discrecional del Govern per establir polítiques que afavoreixen més a determinats territoris.


Accedir a la nota de premsa publicada per la Cecot


Fotografia: Designed by NewelementAdhereix-te

Omple el formulari!

Necessitem el suport d'empreses com la teva per aconseguir que les xarxes elèctriques de 25kV quedin enquadrades en la Tarifa 6.2.

Subscriu-te al bloc

  • Twitter Basic Square