L'Autoritat Catalana de Competència (ACCO) denuncia desequilibris en els nous peatges elèctricsL’ACCO adverteix que la modificació dels peatges energètics prevista als Pressupostos Generals de l’Estat perjudica la competència en la mesura que comporta un major desequilibri entre territoris.

• Considera que la supressió del tram 6.1B corresponent a línies de tensió entre 30 i 36 kV i la seva incorporació al tram 6.2 distorsiona inadequadament la competència. En concret, aquest canvi agreuja les diferències tarifàries amb els trams inferiors a 30 kV, la tensió de distribució elèctrica instal·lada a Catalunya.

• Proposa que s’apliquin els mateixos peatges d’accés a les empreses amb les mateixes necessitats en termes de consum elèctric, i remarca que estarà atenta a un desenvolupament normatiu que apliqui la reforma anunciada.


L’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) adverteix que la modificació dels trams dels peatges (la part del preu de l’electricitat que determina l’administració) de les línies de distribució de tensió entre 30 i 36 kV, acordada entre el Govern espanyol i el PNB en el marc del debat dels Pressupostos Generals de l’Estat per al 2017, altera indegudament la competència entre les empreses en funció de la tensió corresponent a les línies de distribució elèctrica establertes en els respectius territoris. Una mesura aparentment neutre, que s’aplica a tothom sense excepció, genera a la pràctica un clar desequilibri en favor dels operadors ubicats en aquells indrets on les línies de distribució elèctrica tenen una tensió superior.


Efectivament, la xarxa energètica instal·lada al País Basc compta amb tensions compreses entre els 30 i els 36 kV, mentre que a Catalunya són inferiors als 30 kV. La regulació existent contempla diferents peatges a aplicar en funció de la tensió. Així, les línies inferiors a 30 kV se’ls assigna el peatge 6.1A i a les de tensió iguals o superiors a 30 kV i inferiors a 36 kV els hi correspon la tarifa 6.1B. La reforma pactada tindria com a objecte la desaparició del tram 6.1B i la seva incorporació en una tarifa superior (6.2). Cal entendre que els peatges de connexió són més baixos pels trams més alts.


D’aquesta forma, la desaparició de la tarifa 6.1B suposaria efectes diferents entre les empreses en funció del territori on estiguessin implantades. De fet, l’acord entre el Govern espanyol i el PNB aprofundeix el desequilibri que ja existia en base a la regulació actual, en la mesura que ja espreveien peatges diferents en funció de si un operador es connectava a una xarxa d’entre 25 a menys de 30 kV de tensió o entre 30 i 36 kV. Amb la reforma acordada, s’accentuarien les diferències entre l’energia que pagarien les empreses. A més, cal afegir que la Comissió Nacional de los Mercados y la Competència (CNMC) ja va mostrar la seva contrarietat davant d’una rebaixa dels peatges als usuaris als quals s’aplicava el peatge 6.1B.


Discriminació territorial


L’ACCO remarca que aquestes diferències no responen en cap cas a la tipologia de les empreses d’un o altre territori, sinó a l’opció escollida en el seu moment per les empreses distribuïdores d’energia encarregades del desplegament de la xarxa elèctrica. Per tant, es tractaria d’una discriminació territorial, que comportaria des de l’òptica de la competència un major desequilibri entre empreses en funció de la seva ubicació territorial.


En aquest sentit, l’organisme proposa que s’apliquin els mateixos peatges d’accés a l’energia a les empreses amb les mateixes necessitats en termes de consum elèctric, en la mesura que la tensió de la xarxa és un factor aliè als mèrits empresarials. Només en un terreny de joc anivellat es generaran els beneficis esperables de la competència.


Per aquest motiu, l’ACCO estarà atenta a un eventual desenvolupament normatiu de la reforma anunciada dels peatges en les línies de distribució de tensió entre 30 i 36 kV.


Anar a la nota de premsa de ACCO


NOTÍCIES RELACIONADES


Competència assegura que el pacte PP-PNB perjudica Catalunya | XAVIER GRAU Barcelona | Diari ARA

L'ACCO considera que els nous peatges elèctrics provoquen discriminació territorial


La autoridad catalana de Competencia denuncia desequilibrios en los nuevos peajes eléctricos para empresas | EUROPA PRESS

La Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) ha advertido que la modificación de los tramos de peaje de las líneas de distribución de tensión entre 30 y 36 kV acordada entre el Gobierno central y el PNV, en el marco del debate de los Presupuestos Generales del Estado de 2017, altera la competencia entre las empresas y comporta desequilibrios entre territorios.


Google Tag Manager End Google Tag Manager Competencia catalana critica el pacto Gobierno-PNV sobre tarifas eléctricas | EFE | Invertia.comStartFragment

La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) considera que la modificación de los denominados peajes energéticos prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 2017 "altera indebidamente" la competencia, ya que conlleva un mayor desequilibrio entre territorios.


Fotografia: Les xarxes tenen diferent tensió en funció del territori / DAVID BORRATAdhereix-te

Omple el formulari!

Necessitem el suport d'empreses com la teva per aconseguir que les xarxes elèctriques de 25kV quedin enquadrades en la Tarifa 6.2.

  • Twitter Basic Square