EL PROBLEMA

El problema ve perquè les xarxes elèctriques a Espanya es van classificar en tres categories, en funció de la capacitat d'aquestes per a la transmissió d'electricitat.
Gasto eléctrico

La classificació va ser la que segueix:

• Primera categoria: major de 72,5 kV.
• Segona categoria: major de 24 kV fins a 72,5 kV.
• Tercera categoria: d'1 kV fins a 24 kV.

Els grups tarifaris en l'actualitat estan definits com segueix:

• Graó 1 Tarifa 6.1 A de 1 kV fins a 30 kV.
• Graó 1 Tarifa 6.1 B de 30 kV fins a 36 kV.
• Graó 2 Tarifa 6.2 de 36 kV fins a 72,5 kV.
• Graó 3 Tarifa 6.3 de 72,5 kV fins a 145 kV.
• Graó 4 Tarifa 6.4 més de 145 kV.

Existeix una correspondència entre les tres categories de les línies i els graons de les tarifes d'accés excepte per les tensions nominals de 25 kV i 30 kV, en les quals no hi ha coherència entre la categoria de la línia i la tarifa aplicada.

A títol orientatiu les dades dels preus mitjans de les tarifes per a l'exercici 2015 deduïts del quadre macroenergétic de la memòria econòmica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme són els següents:


• L'import mitjà per a la tarifa 6.1 A està a l'entorn dels 37 €/MWh.
• L'import mitjà per a la tarifa 6.1 B està a l'entorn dels 32 €/MWh.
• L'import mitjà per a la tarifa 6.2 està a l'entorn dels 15,56€/MWh. 

 

En definitiva, només per al graó de tensió 1 de la tarifa es produeix una discriminació en les tensions nominals de 25 kV i 30 kV (equivalents a tensions màximes de 27,5 i 33 kV i nivell d'aïllament 36 kV).

Adhesió Plataforma kV25

Omple el formulari!


Necessitem el suport d'empreses com la teva per aconseguir que les xarxes elèctriques de 25kV quedin enquadrades en la Tarifa 6.2.

 
Vols aparèixer com a empresa adherida?

Si vols incorporar la teva empresa només ens has d'enviar el teu logotip a info@plataformakv25.org 
indicant la URL del teu web
baner-cecotrenovables-bloc-castor.jpg

Les xarxes elèctriques de 25 kV i 30 kV van ser classificades, construïdes i autoritzades com a xarxes de segona categoria per les seves característiques tècniques i no obstant això les empreses connectades a aquestes tensions vénen liquidant les tarifes d'accés com si aquestes xarxes fossin de tercera categoria.

El passat 3 de maig el president del Govern, Mariano Rajoy, i el president de l'EBB del PNB, Andoni Ortuzar, van signar un pacte pel qual el grup basc recolza els Pressupostos Generals de l'Estat per al 2017 a canvi d'incloure, entre d'altres, un canvi de tarifa energètica en les línies de distribució de tensió entre 30kV i 36kV que era la més habitual entre les empreses basques amb tarifa 6.1.

El pacte aconseguit deixa fora a més de 3.000 empreses a Catalunya amb tarifa 6.1 A (de menys de 30kV) que també reivindicaven un canvi normatiu per eliminar la discriminació tarifaria elèctrica que fins ara afectava un total de 5.800 companyies en tot el territori estatal.

La decisió de no englobar en l'acord a les empreses que estan en xarxes inferiors a 30kV, mantindrà el sobrecost aproximat de 200 milions d'euros a l'any per a les empreses catalanes sense que aquest respongui a criteris tècnics, ni d'eficiència de la xarxa, sinó a criteris polítics.

 

El problema que ve arrossegant-se des de l'any 2008 quan es modifica el “Reglament de Línies”; i les xarxes de 25 i de 30 kV, classificades de 2ª categoria, i que passen a pagar com de 3ª categoria, té una solució fàcil que passa per un canvi de normativa, de tal manera que les xarxes de 25 i 30 kV es traslladin al nivell de tensió de 2 de la “tarifa”, en concret a la tarifa 6.2.
 
Exceptuant les empreses situades en zones amb xarxes d'entre 30 i 36 kV com Andalusia, País Basc, Navarra, Castella i Lleó, Cantàbria o Astúries majoritàriament, la resta d'empreses en Alta Tensió estan en xarxes de 25 kV, amb el que l'acord aconseguit comporta que un elevat percentatge d'empreses afectades per la discriminació elèctrica segueixin amb sobre costos que apunten a la línia de flotació de la majoria d'elles, disminuint la seva capacitat competitiva. La major part d'aquestes companyies estan situades a la zona de Catalunya.